Sắp xếp theo
Căn hộ Vimcon centrel park
Giá: 6.000.000 ₫ / Tháng

Căn hộ Vimcon centrel park

Giá: 6.000.000 ₫ / Tháng
11 Lưu văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
50 m2
Đầy đủ
Hồ Chí Minh
2
1
001
Căn hộ Vimcon centrel parkCăn hộ Vimcon centrel parkCăn hộ Vimcon centrel parkCăn hộ Vimcon centrel parkCăn hộ Vimcon centrel parkCăn hộ Vimcon centrel park
Căn hộ chuyển nhượng 2PN Garden Gate Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Giá: 160.000 ₫ / Tháng

Căn hộ chuyển nhượng 2PN Garden Gate Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

Giá: 160.000 ₫ / Tháng
11 Lưu văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
50 m2
Đầy đủ
Hồ Chí Minh
2
1
001
Căn hộ chuyển nhượng 2PN Garden Gate Phú Nhuận - Hồ Chí MinhCăn hộ chuyển nhượng 2PN Garden Gate Phú Nhuận - Hồ Chí MinhCăn hộ chuyển nhượng 2PN Garden Gate Phú Nhuận - Hồ Chí MinhCăn hộ chuyển nhượng 2PN Garden Gate Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Căn Hộ Skype Garden City
Giá: 700.000 ₫ / Tháng

Căn Hộ Skype Garden City

Giá: 700.000 ₫ / Tháng
11 Lưu văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
50 m2
Đầy đủ
Hồ Chí Minh
2
1
001
Căn Hộ Skype Garden CityCăn Hộ Skype Garden CityCăn Hộ Skype Garden CityCăn Hộ Skype Garden City
Sắp xếp theo

Liên hệ

Chọn màu giao diện